top of page

Gemakkelijk te lezen vertaling

Gemakkelijk te lezen vertaling houdt in dat een tekst in vereenvoudigde taal wordt aangepast, zodat deze kan worden begrepen door mensen met leermoeilijkheden, dyslexie, visuele beperkingen, ouderen of mensen die Nederlands slecht beheersen.

Zorg ervoor dat iedereen u begrijpt 

Dankzij gemakkelijk te lezen teksten kunt u informatie delen die iedereen kan begrijpen.

Alle soorten media

Onze gemakkelijk te lezen specialisten kunnen uw communicatie aanpassen, ongeacht het medium: geschreven tekst, multimedia, audio of video.

Controle

Uw gemakkelijk te lezen tekst wordt beoordeeld door iemand met een verstandelijke beperking om er zeker van te zijn dat de tekst goed wordt begrepen.

Wat is gemakkelijk te lezen vertaling?

Gemakkelijk te lezen vertalingen zijn een specifieke benadering van vertalingen die bedoeld zijn om teksten toegankelijker te maken voor mensen met lees- of begripsmoeilijkheden, in het bijzonder mensen met speciale behoeften die verband houden met cognitieve handicaps, leerproblemen of beperkte taalvaardigheden.

 

Gemakkelijk te lezen vertalingen vereenvoudigen de taal en de structuur van de tekst om deze duidelijker, beknopter en gemakkelijker te begrijpen te maken. Dit betekent over het algemeen het gebruik van korte zinnen, eenvoudig vocabulaire, eenvoudige zinsstructuren en het verwijderen van jargon of technische termen. Afbeeldingen en pictogrammen kunnen ook worden gebruikt om het begrip te verbeteren.

 

Gemakkelijk te lezen vertalingen worden vaak gebruikt in een verscheidenheid aan contexten, zoals medische, juridische, overheids-, educatieve of andere inhoud die gericht is op een divers publiek en die ervoor moet zorgen dat informatie toegankelijk is voor iedereen, ongeacht hun niveau van taalvaardigheid of cognitieve vaardigheden.

 

Het belangrijkste doel van gemakkelijk te lezen vertalingen is het bevorderen van inclusie en toegankelijkheid door een breder publiek in staat te stellen essentiële informatie te begrijpen en er toegang toe te krijgen.

bottom of page